Flash Point is not the same as Auto-ignition Point

  • On 08/05/2019

จริงหรือไม่ หน้าร้อนห้ามเติมน้ำมันเต็มถัง

ไม่นานมานี้ในช่วงที่อากาศบ้านเรามีอุณหภูมิที่ร้อนจัด มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการห้ามเติมน้ำมันให้เต็มถังในหน้าร้อน เพราะจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นได้

คำตอบคือ ไม่จริง!”

น้ำมันจะสามารถติดไฟหรือระเบิดเองได้โดยไม่มีแหล่งจุดไฟก็ต่อเมื่ออุณหภูมินั้นสูงมาก จุดนี้เรียกว่า Auto-ignition Point น้ำมันทั่วไปที่จุด Auto-Ignition Point อย่างน้อย 250 องศาเซลเซียส (อ้างอิงจาก Facebook PTT News) สำหรับน้ำมันเบนซิน และสูงขึ้นไปอีกสำหรับน้ำมันดีเซล ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่อุณหภูมิในท้องถนนจะทำให้เกิด Auto-ignition

นอกเหนือจาก Auto-ignition Point แล้ว ยังมีอีกคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่จุดวาบไฟ (Flash Point)  ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันลุกติดไฟโดยอาศัยองค์ประกอบของ อุณหภูมิ อากาศ และแหล่งจุดไฟ

ทั้งนี้ Flash Point ของน้ำมันเบนซินนั้น ต่ำว่าอุณหภูมิอากาศในเดือนเมษายนของประเทศไทยก็จริง แต่ไม่ต้องตกใจใดๆ เพราะในกรณีน้ำมันในถังน้ำมันนั้น ไม่มีแหล่งจุดไฟ ทำให้ขาดปัจจัยที่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการติดไฟได้

อย่างไรก็ตามการหาค่า Flash Point นั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันในการจัดเก็บและการขนส่ง

บริษัท PAC ผลิตและจำหน่ายเครื่องทดสอบจุดวาบไฟสำหรับน้ำมันหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติ ระบบสั่งงานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส และได้มาตรฐานการทดสอบน้ำมัน ASTM, IP, ISO และอื่นๆ

  1. OptiFlash PMCC เหมาะสำหรับน้ำมันเบนซิน
  2. OptiFlash TAG&ABEL เหมาะสำหรับน้ำมันอากาศยาน
  3. OptiFlash COC เหมาะสำหรับน้ำมันดีเซล
  4. OptiFlash Small Scale ใช้ทดสอบจุดวาบไฟได้ทุกประเภท

OptiFlash

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ptsales@chemihouse.com

774 total views, 2 views today