Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

การทดสอบคุณสมบัติ ฟิล์มหด (Shrink Film)

  • On 26/08/2022
  • ASTM D2732, Contraction stress, ISO 14616, Shrink Film, Shrink Force, Shrinkage, Shrinkage raio, Shrinkage stress, Unrestrained

จากบทความครั้งก่อน เราได้พูดถึง ฟิล์มหด (Shrink Film) อ่านเพิ่มเติม คลิ้ก และได้ทำความรู้จักกับประเภทของ Shrink Film ไปแล้วนั้น ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของ Shrink Film ว่าต้องมีการทดสอบอะไรบ้าง

โดยหลักแล้วก็จะมีการทดสอบที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป เช่น ความแข็งแรงต่อการดึง (Tensile Test), ความขุ่น หรือความทึบแสงของฟิล์ม (Haze or Opacity), ความหนา (Thickness) ซึ่งพวกนี้เป็นคุณสมบัติที่เราจะทดสอบกับฟิล์มทั่วไป แต่สำหรับ Shrink Film นั้น จะมีการทดสอบการหดตัวเพิ่มเข้ามาด้วย

ในการทดสอบการหดตัวของฟิล์มนั้น หลักๆจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยจะอิงจากเลขมาตรฐานที่ต้องการทดสอบ

  1. ASTM D2732 Unrestrained Linear Thermal Shrinkage of Plastic Film and Sheeting
  2. ISO 14616 Determination of shrinkage stress and contraction stress

ทั้งสองมาตรฐานนี้จะใช้เครื่องทดสอบที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบแตกต่างกัน วิธีการทดสอบก็แตกต่างกันด้วย

1. ASTM D2732 Unrestrained Linear Thermal Shrinkage of Plastic Film and Sheeting

Heat Shrink ASTM D2732

การทดสอบ เพื่อหา % การหดตัวของ Shrink Film เมื่อโดนความร้อนที่กำหนดของแต่ละประเภทของ Shrink Film โดยตัวอย่างจะต้องมีความหนาที่ 0.76 mm หรือน้อยกว่า สำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2732

Unrestrained liner thermal shrinkage คือ การหดตัวของฟิล์มแบบอิสระ ตามอุณหภูมิความร้อนที่กำหนดไว้

ในการทดสอบนี้ จะเป็นการนำตัวอย่างฟิล์มขนาด 100 x 100 mm มาวางบนตะแกรงสำหรับใส่ตัวอย่าง จากนั้น นำไปแช่ในน้ำที่ตั้งอุณหภูมิความร้อนไว้ และตั้งเวลาในการทดสอบ เมื่อครบเวลาที่กำหนด ให้นำตัวอย่างฟิล์ม มาแช่น้ำที่อุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ 5 วินาที จากนั้นทำการวัดขนาดของตัวอย่างฟิล์มทั้งด้าน Machine direction (MD) และ Transverse direction (TD)

สูตรในการคำนวณหา % การหดตัว

Lo = initial length of side 100 mm (ความยาวของตัวอย่างตอนเริ่มต้น)

Lf = length of side after shrinking (ความยาวของตัวอย่างหลังทดสอบเสร็จ) ในแต่ละด้าน

โดยเมื่อทำการทดสอบเสร็จ จะต้องนำไม้บรรทัดมาวัดขนาดของตัวอย่าง และนำขนาดที่ได้มาเข้าสูตรเพื่อคำนวณหา % การหดตัว ตามสูตรด้านบน

2. ISO 14616 Determination of shrinkage stress and contraction stress

Film Heat Shrinkage Tester ISO 14616

การทดสอบเพื่อวัดหาค่าแรงในการหดตัว (Shrinking and Contracting force) และการหา % การหดตัวของ Shrink Film เมื่อโดนความร้อนที่กำหนดของแต่ละประเภทของ Shrink Film สามารถทดสอบกับ Shrink Film ได้ทุกชนิด

Heatshrinkable film คือ ฟิล์มที่ถูก Extruded และสามารถยืด หรือดึงด้วยความร้อนจากกระบวนการผลิต และคงสภาพเมื่อเย็นตัวลง

Shrink ratio คือ การลดลงของความยาวของฟิล์ม เมื่อไปทดสอบกับความร้อนที่กำหนด และเกิดการหดตัว โดยจะคิดเป็น %

Shrinking force (Fr) คือ ค่าแรงที่เกิดขึ้นเมื่อฟิล์มโดนความร้อน และเกิดการหดตัว และความเครียด (Stress) ขณะที่อยู่ในกระบวนการผลิต

Contracting force (Fc) คือ ค่าแรงที่เกิดขึ้นขณะที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิลดลง (Cooling down) โดยค่า Fc > Fr ซึ่งทำให้มั่นใจว่ามีการจับยึดที่ดี เหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน

โดยเครื่องที่ทดสอบตาม ISO 14616 จะสามารถทดสอบพร้อมกันได้ทั้งสองคุณสมบัติ คือ ค่าแรงในการหดตัว และ % ในการหดตัว

เตรียมตัวอย่างขนาดความกว้าง 15 mm และความยาวไม่ต่ำกว่า 100 mm ในการทดสอบ 1 ครั้ง จะใช้ตัวอย่าง 2 ชิ้น เมื่อทำการทดสอบเสร็จ ตัวเครื่องรีพอร์มผลการทดสอบ ค่าแรงในการหด เป็น นิวตัน (mm) และค่า % ในการหดตัว

สูตรในการคำนวณหา Shrinkage ration นั้นจะเหมือนกับในมาตรฐาน ASTM D2732 ซึ่งในการรีพอร์มผลการทดสอบ ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับทั้งสองมาตรฐานได้ แต่สามารถดูเป็น Correlated ได้

ความแตกต่างของทั้งสองมาตรฐาน

จะเห็นได้ว่าลักษณะการทดสอบของทั้งสองมาตรฐานนั้นแตกต่างกันมาก ดังนั้นในการทดสอบ ฟิล์มหด (Shrink Film) จึงจำเป็นต้องระบุมาตรฐานที่ต้องการทดสอบ ปัจจุบันจะทดสอบตามมาตรฐาน ISO 14616 มากกว่า เนื่องจากเป็นเครื่องที่ Automatic มากกว่า มีการคำนวณผลการทดสอบให้ ทำให้ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะการทดสอบได้

ทาง Chemical House and Lab Instrument เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องทดสอบ ในด้านของ Flexible Packaging Industry และมีเครื่องทดสอบทั้งจากของทางยุโรป อเมริกา จีน และอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ppsales@chemihouse.com

หรือ Add line จาก QR Code ด้านล่าง

47,245 total views, 48 views today