Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

การทดสอบหน้ากากอนามัย

  • On 23/07/2021
  • covid-19, N95, Surgical mask, ทดสอบหน้ากากอนามัย, มอก 2424, มอก 2480, หน้ากากอนามัย

ปัจจุบันนั้น ในท้องตลาดมีหน้ากากาอนามัยหลากหลายเกรดให้พวกเราเลือกซื้อ และในปัจจุบันเริ่มมีการหันมาผลิตหน้ากากอนามัยที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาด Covid-19 ซึ่งในการผลิตหน้ากากอนามัยนั้น ก็จำเป็นต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากนั้นๆ ตามมาตรฐาน มอก แต่ก่อนที่เราจะทำ การทดสอบหน้ากากอนามัย เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหลักการกรองอนุภาคต่างๆกันก่อน

โดยเราจะแบ่งวัสดุที่ทำหน้ากากออกมาเป็น 2 อย่างด้วยกันคือ

  1. Non-woven fabric หรือเส้นใยที่ถูกขึ้นรูปโดยไม่ผ่านการถักทอ ซึ่งก็คือหน้ากากอนามัยทั่วไปหรือ Surgical mask นั้นเอง
  2. Woven fabric หรือเส้นใยที่ผ่านการถักทอมา ก็คือหน้ากากผ้า

การที่เราใส่หน้ากากอนามัยนั้นก็เพื่อกรองอนุภาคของฝุ่น หรืออนุภาคของไวรัสต่าง เข้าสู่ร่างกายของเรา ซึ่งการกรองอนุภาคนั้นจะมีกลไกแบ่งออกด้วยกัน 4 แบบ คือ

 

กลไกการกรองอนุภาค

 

  1. Diffusion: การแพร่ จะเป็นกลไกที่กรองอนุภาคขนาดเล็ก (< 0.3 micron)
  2. Interception: การสกัดกั้น เป็นการกรองอนุภาคขนาดกลาง (0.3-1 micron)
  3. Inertial Impact: การชน หรือการปะทะ เป็นการกรองอนุภาคขนาดใหญ่ เนื่องจาดอนุภาคขนาดใหญ่นั้นมีแรงเฉื่อยที่สูง (1-10 micron)
  4. Electrostatic attraction: การยึดติดอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต เป็นการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (<0.3 micron)

โดยทำไมเราถึงกำหนดว่าในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 เป็นหลัก เพราะว่าอนุภาคขนาด 0.3 micron นั้น เป็นอนุภาคที่ทะลุผ่านแผ่นกรองได้ง่ายที่สุด เนื่องจากทุกฟิลเตอร์จะมีจุด weak point ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น จะเป็นที่ขนาดอนุภาค 0.3 micron จึงไปเน้นการกรองที่อนุภาค 0.3 micron

ส่วนการที่บอกว่าเป็นหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่ามีอนุภาคขนาด 2.5 micron เยอะ แต่หมายความว่ากรองอนุภาคที่ต่ำกว่า 2.5 micron ลงไป ซึ่งในอากาศนั้นจะมีอนุภาคหลากหลายขนาด ส่วนใหญ่จะมีขนาดอยู่ที่ 03-0.5 micron ขนาด 1-2.5 micron จะมีอยู่น้อยมาก เวลาที่ทดสอบจึงทดสอบที่อนุภาค 0.3-0.5 micron ถึงจะบอกได้ว่ามีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM2.5

ใน การทดสอบหน้ากากอนามัย ตามมาตรฐาน มอก แบ่งเป็น 2 ชนิดหน้ากากด้วยกันคือ

 

หน้ากากอนามัย N95 (Left) และ Surgical Mask (Right)

1. มอก 2480-2562: การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากาก N95 กำหนดการทดสอบ 4 อย่างด้วยกัน

1.1 ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค (ขนาด 0.3 micron) -> 42 CFR 84

1.2 การทดสอบความต้านการหายใจ (หายใจเข้า และหายใจออก) (Respiratory Resistance Tester)

1.3 การทดสอบความต้านทานการซึมผ่านของของเหลว ที่ความดันต่ำสุด -> ASTM F2100

1.4 การลามไฟ (Face Mask Flame Retardant Tester)

 

2. มอก 2424-2562: การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (Surgical mask)

2.1 ความสามารถในการกรองอนุภาคของแบคทีเรีย ขนาด 3 micron (Mask Bacterial Filtration Efficiency: BFE) -> ASTM F2101

2.2 ความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.1 micron (Face Mask Particulate Filtration Efficiency Tester: PFE) -> ASTM F2299 (ที่กรองขนาด 0.1 micron เพราะ เป็นขนาดเทียบเท่ากับไวรัสที่อยู่ในอากาศ)

2.3 ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเลือด (Mask Synthetic Blood Penetration) -> ASTM 1862

2.4 ความแตกต่างของความดันระหว่างภายในและภานนอกหน้ากาก -> MIL-M-36954C

2.5 การลามไฟ (Face Mask Flame Retardant Tester)

จากตามที่ มอก กำหนดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยทั้งแบบ N95 และแบบ Surgical Mask ทางบริษัท CH นั้นก็มีเครื่องมือทดสอบในด้าน Mask ตามที่ มอกกำหนดมาให้ทั้งหมดที่กล่าวมาในด้านบน โดยจะเป็นเครื่องจากประเทศจีน ยี่ห้อ GBPI มีทั้งเครื่อง Tensile ที่ทดสอบสายคล้องแมส หรือแม้กระทั้งเครื่องทดสอบความแน่นของวาล์วระบายอากาศสำหรับหน้ากาก N95

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ppsales@chemihouse.com หรือโทร 02-184-4000

12,565 total views, 4 views today