Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

ASTM สร้างแผนการติดฉลากเชื้อเพลิงอากาศยานใหม่

  • On 09/07/2019
  • Jet Fuel, น้ำมันอากาศยาน, เชื้อเพลิงอากาศยาน

ASTM สร้างแผนการติดฉลากเชื้อเพลิงอากาศยานใหม่ โดยคณะกรรมการย่อยในกลุ่มคณะกรรมการเชื้อเพลิงอากาศยาน (Subcommittee D02.J0.02) กำลังพัฒนาแผนการติดฉลากน้ำมันอากาศยานใหม่ เพื่อทำให้การจำแนกเชื้อเพลิงทำได้ดีขึ้น ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ในการเติม (Human Error) และสำหรับความสะดวกและชัดเจนในการจัดเก็บภาษี

ฉลากดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับถังน้ำมันเครื่องบิน ถังจัดเก็บน้ำมัน หัวจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์สำหรับขนส่งน้ำมัน

ทีมวิจัยจะประกอบไปด้วยพนักงานการบิน ผู้ใช้งาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหลายปัจจัยมา วิเคราะห์และพัฒนาในการสร้างแผนการติดฉลากซึ่งต้องประกอบไปด้วยคำ รูปร่าง และ สี ให้เหมาะสมที่สุด เพราะ การเติมน้ำมันที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อเครื่องยนต์ส่งผลต่อสมรรถนะในการขับขี่และความปลอดภัย โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยานซึ่งความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

อย่างที่ทราบกันดีว่า คุณสมบัติของน้ำมันอากาศยานนั้นส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของการบิน บริษัท Chemical House and Lab Instruments จำหน่ายสินค้าและบริการเครื่องทดสอบคุณสมบัติน้ำมันเครื่องบินหลากหลายประเภท

ที่มา: ASTM Standard News May/June2019; F+L Magazine Online

สนใจติดต่อ ptsales@chemihouse.com

 

 

 

16,631 total views, 4 views today