Search
Close this search box.

น้ำมันเขียว กับเรือทางทะเล

โครงการควบคุมกำกับ และ ติดตามการส่งออกน้ำมัน ออกนอกราชอาณาจักร ทางทะเล กรมสรรพสามิต ได้มีการประชุม โดยให้เรือประมง ติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ AIS  โดยชี้แจง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และ แนวทางการติดตั้ง ระบบ AIS ในเรือประมง ที่เข้าร่วมโครงการ น้ำมันเขียว เพื่อติดตาม – ควบคุมการส่งออก น้ำมัน ออกนอกประเทศ  โดยเฉพาะ การรั่วไหลของน้ำมัน การจำหน่ายน้ำมันดีเซลต่อเนื่อง สำหรับชาวประมงในเขตซึ่งเป็น  ”  โครงการ น้ำมันเขียว  “

 

โครงการ น้ำมันเขียว คือ อะไร ?

โครงการ น้ำมันเขียว เป็นส่วนของโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดระบบการค้าน้ำมัน กลางทะเล ให้ชาวประมงได้ใช้น้ำมัน คุณภาพดี ครบจำนวน ในราคาถูกต้อง โดย แลกเปลี่ยนกับการที่ ชาวประมง  ช่วยดูแล ไม่ให้น้ำมันเถื่อนขึ้นบก สามารถลดงบประมาณ ในการลาดตระเวนตรวจสอบ ของภาครัฐลงได้

นอกจากนี้  ยังเกิดผลดี โดยส่วนรวม เช่น โรงกลั่นน้ำมัน สามารถนำกำลังการกลั่นส่วนเกิน ในการผลิตน้ำมันดีเซล มาจำหน่ายให้ชาวประมง ใช้หรับการเดินเรือได้เพิ่มขึ้น

 

แล้ว น้ำมัน ที่ใช้เดินเรือทางทะเล คือ น้ำมัน อะไร?

 

เรือคอนเทนเนอร์ (Container ship)

 

เรือเดินสมุทร หรือ เรือเดินทะเล สำหรับขนส่งสินค้า หรือ เรือโดยสาร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. เรือเดินทะเล ภายในประเทศ เช่น เรือ บรรทุกน้ำมัน เรือ ประมง เรือ โดยสาร เรือ เดินทะเลภายในประเทศ เหล่านี้จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปรกติแล้ว สินค้าที่ขนส่ง โดย เรือ เดินทะเลภายในประเทศ
  2. เรือ เดินทะเล ระหว่างประเทศ คือ เรือ ที่มีระวางขั้นต่ำ 500 ตันกรอส การเข้า – ออกของ เรือเดินทะเลประเภทนี้ในน่านน้ำไทย จะต้องมีการแจ้ง แก่กรมศุลกากร  และ เมื่อได้รับการเติมน้ำมันเรือแล้ว จะต้องออกจากน่านน้ำไทย ภายในเวลา 30 วัน ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือ ในลักษณะนี้ จะได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎของ กรมสรรพสามิต

 

น้ำมัน ที่ใช้ใน เรือเดินสมุทร  ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว High Speed Diesel /  Marine Gas Oil ( MGO ) ไปจนถึง น้ำมันเตา Marine Fuel Oil ซึ่งนำไปใช้ กับเครื่องยนต์ ในเรือที่มีขนาด ใหญ่ และ ใช้ในปริมาณมาก เครื่องยนต์ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ จึงประกอบไปด้วย เครื่องจักรใหญ่ ( Main Propulsion Engine ) เครื่องอุ่นน้ำมัน ( Preheater ) สำหรับน้ำมัน เป็นประเภทที่หนืดมาก และ เครื่องแยกสิ่งแปลกปลอม ( Purifier ) เป็นต้น

 

ทั้งนี้ น้ำมันดังกล่าว ต้องได้มาตรฐานคุณภาพ ตามข้อกำหนดใน ISO 8217 ทั้งนี้ บริษัท Chemical House and Lab Instrument มี เครื่องทดสอบสำหรับการทดสอบ ที่รองรับมาตรฐาน น้ำมันเรือเดินสมุทร สามารถดูได้ที่ลิ้งค์ ต่อไปนี้

เรือเดินสมุทร ใช้น้ำมันอะไร?

 

สนใจสินค้า หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: ptsales@chemihouse.com

 

ขอบคุณ ที่มาของข่าว :

กรมสรรพสามิต ( www.excise.go.th/…/MGT…/Detail/18-10-64AIS/index.htm )

สำนักงานนโยบาย และ แผนพลังงาน (www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/oil/oilgreen…)

ขอบคุณ รูปภาพจาก www.lissom-logistics.co.th/articles-details.php?id=77

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top