เปิดประมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมยื่นขอสิทธิปลายเดือนกค-ต้นสค 2564

เปิดประมูลยื่นขอสิทธิแหล่งผลิตปิโตรเลียม 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2564 จ.สุโขทัย-กำแพงเพชร

จากข่าว เมื่อ 16 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เชิญชวนการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจ NC บนบก จ.สุโขทัย-กำแพงเพชร เพื่อเพิ่มโอกาสการสำรวจและค้นพบปิโตรเลียมเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตปิโตรเลียมอยู่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ 400 บาร์เรลต่อวัน

ถ้าหากว่าได้สิทธิสำรวจเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวนี้ ก็จะเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการจัดหาปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น เกิดการสร้างงาน การจัดสรรรายได้แก่ท้องถิ่น ทั้งยังช่วยสร้างรายได้กับประเทศอีกด้วย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

 

บริษัท Chemical House & Lab Instruments  ขอใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตปิโตรเลียม ดังนี้

ปิโตรเลียม (petroleum) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่เกิดจากการทับถมซากสิ่งมีชีวิตที่เกิดการเน่าเปื่อยผุพังและย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์สารที่สะสมหลายล้านปีในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก กลายเป็นทรัพยากรณ์สำคัญด้านพลังงาน 2 ประเภท ได้แก่

1. น้ำมันดิบ (Crude Oil) ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นส่วนมาก มักมีสีดำหรือน้ำตาลหลังจากผ่านกระบวนการกลั่น (Distillation)   เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ น้ำมันก๊าด และยางมะตอย เป็นต้น

2.ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะก๊าซ มีองค์ประกอบหลักคือสารไฮโดรคาร์บอนถึง 95 % คือ ก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งอาจมีไนโตรเจน (N) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปะปนอยู่เล็กน้อย สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและนำมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่าง ๆ

การนำน้ำมันดิบ หรือก๊าซธรรมชาติ ไปผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ บริษัท Chemical House มีการจำหน่ายเครื่องทดสอบในกลุ่มเชื้อเพลิงปิโตรเลียม  ที่หลากหลาย

 

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิฯ ศึกษาข้อมูลได้ที่ ห้องศึกษาข้อมูล ตั้งแต่งันที่ 24 มิ.ย. ถึง 23 ก.ค. 2564 และยื่นคำขอสิทธิ ได้ในวันที่ 29 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2564 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคำขอ และสามารถประกาศผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเดือน ต.ค. 2564 นี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.rtt9.com และ www.ngthai.com

ที่มารูปภาพ : www.stopgulfoildisaster.org

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ptsales@chemihouse.com