พลังงานทดแทน ยังจำเป็นหรือไม่

พลังงานทดแทน ยังจำเป็นหรือไม่?ในยุคปัจจุบันที่มีทางเลือกหลากหลาย แต่ก่อนอื่น เราต้องมาทำความรู้จักกับ พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทนก่อน

พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน คืออะไร

พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ได้มาจาก กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานจากมหาสมุทร และพลังงานชีวมวล  บทบาทของพลังงานหมุนเวียนยังคงเพิ่มขึ้น ในภาคการผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อน และความเย็น และภาคการขนส่ง

Biomass (พลังงานชีวมวล)

พลังงานชีวมวล (Biomass)

พลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงที่มาจาก พืชหรือสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร เหล่านี้ ใช้เผาให้ความร้อนได้ และนำความร้อนนี้ ไปปั่นไฟฟ้า

เนื่องจาก ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัสดุที่เหลือใช้จำนวนมาก ( เทียบได้กับ น้ำมันดิบปีละ ไม่น้อยกว่า 6,500 ล้านลิตร ) จึงจะมีคุณค่ามากหากนำวัสดุเหลือใช้พวกนี้ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ในเชิงพาณิชย์ในประเทศ ในลักษณะของการผลิตร่วม (Co-generation) ซึ่งมีใช้อยู่หลากหลายในต่างประเทศ

ผลผลิตจากพลังงานชีวมวล

วิธีดังกล่าวนี้ จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ จากแหล่งพลังงานในประเทศ ทั้งนี้อาจรวมถึง การใช้ไม้ฟืนจากโครงการปลูกไม้โตเร็ว ในพื้นที่นับล้านๆไร่ สำหรับผลิตผลจากชีวมวล หรือในลักษณะอื่นที่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น แอลกอฮอล์จาก มันสำปะหลัง ก๊าซจากฟืน (Gasifier) ก๊าซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร (Biogas)

ในส่วนของขยะ หากมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ก็อาจนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้กระบวนการแปรรูป จากชีวมวล ไปเป็นพลังงาน

ในปัจจุบัน พลังงานประเภทชีวมวลถือได้ว่าเป็น พลังงานทดแทน รูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจัดเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพลังงานประเภทอื่น

กระบวนการแปรรูปพลังงานชีวมวล ไปเป็น พลังงานรูปแบบต่างๆ มีดังนี้

  1. การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) เมื่อนำ ชีวมวลมาเผา จะได้ความร้อนออกมาตามค่าความร้อนของชนิดชีวมวลนั้นๆ
    พลังงานหมุนเวียน

    ความร้อนที่ได้จากการเผาสามารถนำไปใช้ในการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง และจะนำไอน้ำความดันสูงไปใช้ขับกังหันไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป ตัวอย่าง ชีวมวลประเภทนี้ คือ เศษวัสดุทางการเกษตร และเศษไม้เป็นต้น

  2. การผลิตก๊าซ (Gasification) เป็นกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เรียกว่า แก๊สชีวมวล (Biogas) มีองค์ประกอบของแก๊สมีแทน แก๊สไฮโดรเจน และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ สามารถนำไปใช้สำหรับกังหันแก๊ส (Gas turbine)
  3. การหมัก (Fermentation) เป็นการนำชีวมวลมาหมักด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้อากาศซึ่งจะส่งผลให้ชีวมวลถูกย่อยสลาย และแตกตัว เกิดแก๊สชีวภาพ (Biogas)ที่มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สำหรับผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ขยะอินทรีย์ มูลสัตว์ น้ำเสียจากชุมชน หรืออุตสาหกรรมเกษตร เป็นแหล่งวัตถุดิบ ทางชีวมวลได้

Credit : www. bu.ac.th

 พลังงานทางชีวมวลที่เป็นพลังงานทดแทนนั้นยังคงมีความจำเป็นอยู่ เนื่องจากพลังงานแต่ละชนิดมีจุดเด่นและการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน ในประเทศไทยนั้นมีโรงไฟฟ้าหลายแห่งที่เป็นโรงไฟฟ้าจากถ่านหินหรือชีวมวล เพราะการนำถ่านหินหรือชีวมวลมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั้นจะให้ค่าพลังงานที่คงที่และต้นทุนต่ำ ชีวมวลยังเป็นพลังงานสะอาดที่ใช้กันเยอะในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูปบางชนิด

ชีวมวล ยังเป็นพลังงานหมุนเวียน ที่เรานำเศษเหลือใช้ ในกระบวนการต่างๆ มาผลิตเป็นชีวมวล ทำให้ ไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในปัจจุบัน การนำชีวมวลไปใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งนำไปใช้โดยตรงนำไปอัดเป็นเม็ดหรือแท้กระทั่งผ่านกระบวนการ Torre faction จนกลายเป็น ชีวมวลอัดเม็ดสีดำ (Black pallet) ที่ให้ค่าความร้อนเทียบเท่ากับถ่านหิน แต่สามารถลดมลพิษ ทางอากาศได้

เครื่องทดสอบด้าน พลังงานชีวมวล

เมื่อมีการใช้ ถ่านหิน หรือชีวมวล ความจำเป็นอย่างหนึ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมควรมี คือ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิง เนื่องจากว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการซื้อขาย และเครื่องมือทดสอบคุณภาพจะเป็นตัวชี้วัดว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานนั้นได้กำไรสูงสุดหรือไม่ เพราะถ้าเรารู้ค่าพลังงานความร้อนที่แท้จริงของเชื้อเพลิง หรือค่าความชื้นของเชื้อเพลิงที่ซื้อมาก็ทำให้สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดกระบวนการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยทาง Chemical House นั้น เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัด ในด้านพลังงานถ่านหินและชีวมวล แบรนด์ Sundy จากประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายเครื่องมือทดสอบด้านถ่านหินและชีวมวลหลากหลายประเภท

Sundy จะมีทั้งในส่วน เครื่องเตรียมตัวอย่าง เช่น Pulverizer, Hammer crusher, Sieve shaker หรือ จะเป็นด้านเครื่องวิเคราะห์ เช่น Bomb Calorimeter, Sulfur Analysis, CHN Analysis, Ash Fusion, Proximate Analysis หรือจะเป็นในส่วนการเก็บตัวอย่างด้วยระบบ Automatic (Sampling System)

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ppsales@chemihouse.com หรือ โทร 02-184-4000

สอบถาม Line OA หรือ Add line จาก QR Code ด้านล่าง

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top