Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

แนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน มีการรั่วไหลของสารเคมี

  • On 28/05/2019
  • SDS, ความปลอดภัย, สารเคมี, สารเคมีรั่วไหล, แหลมฉบัง

เอกสารความปลอดภัยกับการป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

จากข่าวเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ได้มีข่าวเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์และมีสารเคมีรั่วไหลที่ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศทางชายฝั่งในเบื้องต้น มีค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Total VOCs) อยู่ในช่วง1.2-2.4 ppm ค่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) อยู่ในช่วง 0.92-1.96 ppm ซึ่งมีค่าเกินกว่าค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบ ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนังอักเสบ และระคายเคืองตา

ซึ่งสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ สารที่เกิดการระเบิดนั้นเป็นสารแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (Calcium hypochlorite) บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 13 ตู้ ซุกซ่อนอยู่บนเรือ โดยไม่มีการสำแดงการนำตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวเข้ามาในเขต ท่าเรือแหลมฉบัง

จากเอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet) สารแคลเซียมไฮโปรคลอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์ ข้อมูลระบุให้สารเคมีตัวนี้เป็นสารเคมีไวไฟ สารเคมีกัดกร่อน สารเคมีทำทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา และสารเคมีมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

การจัดเก็บที่ถูกต้องตามที่ระบุใน SDS คือการจัดเก็บในสถานที่ที่กันไฟ เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ให้ห่างจากแหล่งความร้อนและวัสดุที่ติดไฟได้ สารเคมีชนิดนี้อาจเกิดการสลายตัวและให้ความร้อนพร้อมกับออกซิเจน และหากมีการสัมผัสกับน้ำมัน ความชื้นหรือโลหะ ปฏิกริยาการสลายตัวดังกล่าวจะยิ่งเกิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้มีแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน มีการรั่วไหล หรือมีผู้ที่ได้รับสาร ดังนี้

  • ห้ามมีเปลวไฟเปลือย, ห้ามสูบบุหรี่
  • อพยพคนพนักงานที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางอากาศ หาหน้ากากอนามัยและสวมเสื้อผ้ามิดชิดป้องกันการสัมผัส
  • เสื้อผ้าที่ได้รับการสัมผัสโดยตรงแนะนำให้ทิ้งไปเลย
  • ในกรณีที่เกิดไฟไหม้รุนแรงและเกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่กว้าง อพยพออกจากพื้นที่ ดับเพลิงในระยะไกลเมื่อมีความเสี่ยงต่อการระเบิด

การศึกษาเอกสารความปลอดภัย หรือ Safety Data Sheet (SDS) เมื่อต้องขนส่ง จัดเก็บ หรือใช้งานกับสารเคมีเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากเอกสาร SDS นอกจากจะมีข้อมูลของคุณสมบัติต่างๆของสารเคมีแล้ว ยังมีข้อมูลด้านความปลอดภัย การรักษาพยาบาล การระงับเหตุฉุกเฉิน การขนส่ง การจัดเก็บ รวมถึงการจำกัดสาร

ทางบริษัท Chemical House and Lab Instrument มีความห่วงใยลูกค้าทุกคนซึ่งต้องทำงานกับสารเคมี เชื้อเพลิงต่างๆ และหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกคน

12,777 total views, 2 views today

 3