Search
Close this search box.

เครื่องวัดความชื้นในกระดาษ

ในการวัดความชื้น ในกระดาษนั้น จะรวมไปถึง เยื่อ (Pulp) กระดาษ (Paper) และ เศษกระดาษ (Waste Paper) ซึ่งทำไมเราถึงต้องมีการวัดความชื้น? อย่างแรกคือ เรื่องการซื้อขาย เพราะในการซื้อขาย พวกกระดาษนั้น จะใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ ในการซื้อ ขาย หรือ เป็นเรื่องของการทดสอบความแข็งแรงของกระดาษ

คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) ของกระดาษนั้น จะขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้ำกับ ค่าความชื้น ที่อยู่ในอากาศ เนื่องจากปริมารณน้ำนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ ซึ่งในการทดสอบความแข็งแรงต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนด ค่าอุณหภูมิและความชื้นไว้ โดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่ 23 / 50 หรือ ทางแถบประเทศเรา นั้นจะใช้ที่ 27 / 65 เนื่องจากอากาศร้อน และมีความชื้นที่สูงกว่า

 

ด้วยเหตุนี้การวัดความชื้นในกระดาษ จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทาง CH นั้นเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย เครื่องมือการวัดความชื้นทั้งในกระดาษ เยื่อ หรือเศษกระดาษ ของ Brand Emco จากประเทศ เยอรมัน

โดยทาง Emco นั้น จะมีเครื่องสำหรับวัดความชื้น แบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ วัดความชื้นในเศษกระดาษ ( Waste Paper), วัดกระดาษ ( Paper) และวัดเยื่อ ( Pulp)

  1. Waste Paper (วัดความชื้นในเศษกระดาษ)
AP 500-M6 (Left) and LMM (Right)

1.1 AP 500-M6  เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความชื้น ในเศษกระดาษแบบ ด้ามจับ ไว้สำหรับการวัดความชื้น ในเศษกระดาษ ที่เป็นมัดกระดาษ (Bale) สามารถวัดค่าความชื้นได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเครื่องไปทาบกับมัดกระดาษ ตัวเครื่องก็จะแสดงค่า ความชื้น และอุณหภูมิ ที่ทดสอบ เหมาะสำหรับการตรวจรับมัดกระดาษ หรือคนที่ขายมัดกระดาษ โดยจะมีช่วงความชื้น ที่สามารถวัดได้อยู่ที่ 1 – 50% Moisture และ วัดได้ลึก 300 mm (Max. 500 mm)

1.2 LMM เป็นเครื่องมือวัดความชื้น แบบหัว Probe ไว้สำหรับวัดความชื้นในกองกระดาษ หรือมัดกระดาษที่แตกออกมาแล้ว เป็นกองหลวมๆ ที่หัว Probe สามารถจิ้มเข้าไปในกองได้ หัว Probe ยาวประมาณ 1 เมตร วัดได้ทั้งความชื้น และอุณหภูมิ โดยช่วงความชื้นที่วัดอยู่ที่ 5 – 25% Moisture และในรุ่นนี้ยังสามารถวัดพวกกองไม้สับ (Wood chip) หรือพวกขี้เลื่อย (Sawdust)ได้อีกด้วย

2. Paper (วัดความชื้นในกระดาษ)

MP 5 (Left) and MP P (Right)

2.1 MP 5 เครื่องวัดความชื้นในกระดาษ ทั้งกระดาษที่วางเป็น stacks ม้วนกระดาษ (Stationary roll) หรือเป็นม้วนกระดาษ ที่รันอยู่ในเครื่องจักร (Running roll) โดยสามารถได้ลึก 50 mm และช่วงความชื้นที่วัดได้อยู่ที่  1 – 25% moisture การวัดจะเป็น Non – contact IR Temperature

2.2 MP P เครื่องวัดความชื้นในกระดาษ โดยจะเป็นกระดาษที่วางเป็น Stack หรือ ม้วนกระดาษ (Stationary roll)  สามารถวัดได้ลึก 20 mm และช่วงความชื้นที่วัดได้ อยู่ที่ 1 – 15 % moisture

Dolphin and RH5

 

2.3 Dolphin P เครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิของกระดาษ โดยหลักการ Sensor โดยรุ่นนี้สามารถวัดได้ 4 ค่าด้วยกันคือ Relative Humidity, Temperature, Moisture (Absolute humidity) และ Dew point รุ่นนี้จะเหมาะแก่การวัดพวกกระดาษลอนลูกฟูก หรือกล่อง ที่วางเรียงซ้อนกัน (Stack)

2.4 RH 5 เครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิของกระดาษ โดยหลักการ Sensor จะคล้ายกับรุ่น Dolphin แต่จะต่างกันตรงที่ รุ่นนี้สามารถวัดได้ 3 ค่าด้วยกันคือ Relative Humidity, Temperature และ Dew point รุ่นนี้จะไม่สามารถวัด Moisture ได้

 

 

3. Pulp (วัดความชื้นในเยื่อ)

3.1 CMM เป็นเครื่องสำหรับวัดความชื้น ในแผ่นเยื่อ หรือ Pulp Sheet จะไม่สามารถไปวัด พวก Fluff Pulp ได้ ตัวเครื่องจะมี Sensor 2 หัว และเป็น IR sensor ในการวัดอุณหภูมิ สามารถวัดได้ลึก ประมาณ 10 mm รอบๆหัว sensor ช่วงความชื้นที่วัดได้ อยู่ที่ 6 – 40 % moisture

ในการวัดความชื้นในแต่ละวัสดุนั้น ก็จำเป็นต้องเลือกให้ถูกประเภท เพื่อที่จะได้ค่าการวัดที่ถูกต้อง และทาง CH นั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Emco มานานหลายปี ทางทีม Service ของเรา ได้รับการเทรนโดยตรงจากผู้ผลิต จึงมั่นใจได้ว่าสามารถแก้ปัญหาและ ให้บริการหลังการขายได้ครบถ้วนและ ถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ppsales@chemihouse.com หรือ โทร 02-184-4000 (Auto line)

 

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top