Viscosity – เครื่องวัดความหนืด คืออะไร

เครื่องวัดความหนืด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหนืดของของเหลว การวัดความหนืด คือ การวัดความต้านทานการไหลของของเหลว  เครื่องวัดความหนืดชนิดต่างๆ ถูกนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับของเหลวที่วัดและความแม่นยำที่ต้องการ

น้ำมันกับความหนืด

ความหนืดคืออะไร

ความหนืด คือ ความเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในของไหล แรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของของไหลนี้ เรียกว่า “แรงหนืด (Viscous Force)” จะเห็นได้ว่าของไหลที่มีความหนืดมากจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าของไหลที่มีความหนืดน้อย

ความหนืด เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันหลายประเภท เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง ถ่ายเท จัดเก็บ รวมทั้งการใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น การเลือกน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดเหมาะสมที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานในระดับสูงสุดควบคู่ไปกับการป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วน

บริษัท Chemical House and Lab Instrument จำหน่าย เครื่องวัดความหนืด หลากหลายประเภท ได้แก่

  • เครื่องวัดความหนืด แบบ Capillary

โดยใช้แรงโน้มถ่วงในการเคลื่อนตัวอย่างได้มาตรฐานตาม ASTM D445 ซึ่งถือเป็น Referee Method สำหรับการตรวจวัดค่าความหนืดและรายงานผลตามข้อกำหนดของน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่น

  • HVM 472 จากแบรนด์ HerzogPAC

เป็นเครื่องวัดความหนืดอัตโนมัติใช้กับน้ำมันใส ที่มีความหนืดในช่วง 0.5 – 5,000 cSt ที่อุณหภูมิ 20 – 150 องศาเซลเซียส  และมี Autosampler ที่รองรับตัวอย่างได้ 26 ตำแหน่ง

เครื่องวัดความหนืด HVM-472

  • HVU 481 และ HVU 482 จากแบรนด์ HerzogPAC

เป็นเครื่องวัดความหนืดอัตโนมัติใช้กับน้ำมันใส  ที่อุณหภูมิ 20 – 150 องศาเซลเซียส สำหรับ HVU481 และ -40 – 100 องศาเซลเซียสสำหรับ HVU482 และสามารถฉีดตัวอย่างได้เองหรือใช้ Autosampler สำหรับฉีดตัวอย่างได้ 48 หรือ 96 ตำแหน่ง

เครื่องวัดความหนืด HVM-481

  •  TVB 445 จากแบรนด์ HerzogPAC

TVB 445 เป็นเครื่องวัด Vicosity แบบ Manual สามารถบรรจุ Capillary tube ได้สูงสุด 8 tube

เครื่องวัดความหนืด TVB 445

  • เครื่องวัดแบบ Capillary tube

โดยใช้แรงดันคงที่ในการขับเคลื่อนตัวอย่าง ตามมาตรฐาน ASTM D7945 รุ่น JFA-70Xi จากแบรนด์ Phase Technology – PAC สามารถใช้วัดความหนืดน้ำมันอากาศยานได้ที่อุณหภูมิ -20 และ -40 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของน้ำมันอากาศยาน ASTM D1655 และ ASTM D7566 ใช้ตัวอย่างน้ำมันเพียง 0.15 mL และมี Autosampler ที่รองรับตัวอย่างได้ 48 ตำแหน่ง

เครื่องวัดความหนืด JFA-70Xi

  • เครื่องวัดแบบ Oscillating Piston

รุ่น CVI จากแบรนด์ Cambridge Viscosity – PAC ตามมาตรฐาน ASTM D7483 เป็นเครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติ โดยแบ่งรุ่นย่อยออกเป็น VISCOlab-3000 เหมาะสำหรับทดสอบตัวอย่างน้ำมันที่มีความหนืดสูง VISCOlab-4000 เหมาะสำหรับตัวอย่างน้ำมันใส VISCOlab-PVT เหมาะสำหรับน้ำมันดิบซึ่งสามารถทดสอบได้ที่อุณหภูมิและความดันสูง

เครื่องวัดความหนืด CVI เครื่องวัดความหนืด VISCOlab-3000 เครื่องวัดความหนืด VISCOlab-4000

  • เครื่องวัด Viscosity แบบ Rotation

โดยใช้แรงบิดที่หัว Spindle จากแบรนด์ Lawler สหรัฐอเมริกา ได้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D2983 เป็นอ่างทำอุณหภูมิแบบของเหลว LB-76 หรือ อากาศ BV-70

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ptsales@chemihouse.com

สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-184-4000 Chemical House

สอบถาม Add Line OA หรือ Add line จาก QR Code ด้านล่าง

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top