Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

Viscosity-เครื่องวัดความหนืด

 • On 25/05/2019
 • viscosity, ความหนืด

น้ำมันกับความหนืด

ความหนืด คือ ความเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในของไหล แรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของของไหลนี้ เรียกว่า “แรงหนืด(Viscous Force)” จะเห็นได้ว่าของไหลที่มีความหนืดมากจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าของไหลที่มีความหนืดน้อย

ความหนืดเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันหลายประเภท เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง ถ่ายเท จัดเก็บ รวมทั้งการใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น การเลือกน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดเหมาะสมที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานในระดับสูงสุดควบคู่ไปกับการป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วน

บริษัท Chemical House and Lab Instrument จำหน่ายเครื่องวัดความหนืดหลากหลายประเภท ได้แก่

 • เครื่องวัดความหนืดแบบ Capillary โดยใช้แรงโน้มถ่วงในการเคลื่อนตัวอย่างได้มาตรฐานตาม ASTM D445 ซึ่งถือเป็น Referee Method สำหรับการตรวจวัดค่าความหนืดและรายงานผลตามข้อกำหนดของน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่น
  • HVM 472 จากแบรนด์ HerzogPAC เป็นเครื่องวัดความหนืดอัตโนมัติใช้กับน้ำมันใส ที่มีความหนืดในช่วง 0.5 – 5,000 cSt ที่อุณหภูมิ 20 – 150 องศาเซลเซียส  และมี Autosampler ที่รองรับตัวอย่างได้ 26 ตำแหน่ง

เครื่องวัดความหนืด HVM-472

  • HVU 481 และ HVU 482 จากแบรนด์ HerzogPAC เป็นเครื่องวัดความหนืดอัตโนมัติใช้กับน้ำมันใส  ที่อุณหภูมิ 20 – 150 องศาเซลเซียส สำหรับ HVU481 และ -40 – 100 องศาเซลเซียสสำหรับ HVU482 และสามารถฉีดตัวอย่างได้เองหรือใช้ Autosampler สำหรับฉีดตัวอย่างได้ 48 หรือ 96 ตำแหน่ง

เครื่องวัดความหนืด HVM-481

  •  TVB 445 จากแบรนด์ HerzogPAC เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบ Manual สามารถบรรจุ Capillary tube ได้สูงสุด 8 tube

เครื่องวัดความหนืด TVB 445

 • เครื่องวัดความหนืดแบบ Capillary tube โดยใช้แรงดันคงที่ในการขับเคลื่อนตัวอย่าง ตามมาตรฐาน ASTM D7945 รุ่น JFA-70Xi จากแบรนด์ Phase Technology – PAC สามารถใช้วัดความหนืดน้ำมันอากาศยานได้ที่อุณหภูมิ -20 และ -40 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของน้ำมันอากาศยาน ASTM D1655 และ ASTM D7566 ใช้ตัวอย่างน้ำมันเพียง 0.15 mL และมี Autosampler ที่รองรับตัวอย่างได้ 48 ตำแหน่ง

เครื่องวัดความหนืด JFA-70Xi

 • เครื่องวัดความหนืดแบบ Oscillating Piston รุ่น CVI จากแบรนด์ Cambridge Viscosity – PAC ตามมาตรฐาน ASTM D7483 เป็นเครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติ โดยแบ่งรุ่นย่อยออกเป็น VISCOlab-3000 เหมาะสำหรับทดสอบตัวอย่างน้ำมันที่มีความหนืดสูง VISCOlab-4000 เหมาะสำหรับตัวอย่างน้ำมันใส VISCOlab-PVT เหมาะสำหรับน้ำมันดิบซึ่งสามารถทดสอบได้ที่อุณหภูมิและความดันสูง

เครื่องวัดความหนืด CVI เครื่องวัดความหนืด VISCOlab-3000 เครื่องวัดความหนืด VISCOlab-4000

 • เครื่องวัดความหนืดแบบ Rotation โดยใช้แรงบิดที่หัว Spindle จากแบรนด์ Lawler สหรัฐอเมริกา ได้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D2983 เป็นอ่างทำอุณหภูมิแบบของเหลว LB-76 หรือ อากาศ BV-70

เครื่องวัดความหนืด LB-76 เครื่องวัดความหนืด BV-70

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ptsales@chemihouse.com

12,919 total views, 6 views today