Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

Careers

รายละเอียดงาน:  1. รับผิดชอบงานขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าขายที่ได้รับมอบหมาย
2. วางแผนการขาย การเยี่ยมลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้าและติดตามผลงาน
3. วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการขาย
4. ทำรายงานยอดขาย รายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร:  1. เพศ : ชาย/หญิง อายุประมาณ 30-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ประยุกต์,เคมี,เคมีอุตสาหกรรม
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ : วิศวกรรมการวัดคุม,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, และอื่นๆ
4. มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในอุตสาหกรรม 3-5 ปี
5. มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องวิเคราะห์และทดสอบในอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้
7. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
8. มีทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายการทำงาน ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ชอบงานท้าทาย
9. รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
เงินเดือน ตามที่ตกลง
ติดต่อ:   hrchemihouse
 ch.chemicalhouse
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-1844000, 088-0228466]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงEmail : hr@chemihouse.com
รายละเอียดงาน:  1. Support งานซ่อม งานติดตั้ง และงานบริการอื่นๆ ให้ลูกค้า
2. ดูแล จัดสรร เครื่องมืออุปกรณ์ ภายในแผนกให้พร้อมให้งานเสมอ
3. Support งานภายในให้กับ Service Engineer รวมถึงงานเอกสาร
4. ติดตาม Service Engineer onsite สำหรับงานติดตั้ง งานซ่อม งานบำรุงรักษา หรือ งานอื่นๆ
5. สามารถ แนะนำหรือ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบ ให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
6. Support งานอื่นๆ ในแผนกบริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร:  1. เพศ : ชาย/หญิง อายุประมาณ 22-28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส : อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัดและควบคุม
3. มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีเป้าหมายการทำงาน ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ชอบงานท้าทาย
6. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
เงินเดือน ตามที่ตกลง
ติดต่อ:   hrchemihouse
 ch.chemicalhouse
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-1844000, 088-0228466]
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงEmail : hr@chemihouse.com