Articles

Articles

A Road to Net Zero in Asphalt Industry

อุตสาหกรรมแอสฟัลต์ (Asphalt Industry) เป็นส่วนสำคัญของการก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ด้วยความจำเป็นที่ต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การค้นหาวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมแอสฟัลต์จึงกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญ หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero การปล่อยมลพิษคาร์บอนจากอุตสาหกรรมแอสฟัลต์มาจากหลายแหล่ง รวมถึงการผลิตแอสฟัลต์เอง การขนส่งสินค้า และการลงแอสฟัลต์บนถนน โดยการผลิตแอสฟัลต์เป็นแหล่งปล่อยมลพิษคาร์บอนมากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์คาร์บอนอุตสาหกรรมแอสฟัลต์ต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลงแอสฟัลต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น […]

Articles

Asphalt กับ Bitumen คุณสมบัติและความแตกต่าง

แอสฟัลต์และบิทูเมน (Asphalt and Bitumen) เป็นวัสดุที่สำคัญและนิยมใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทั้งสองมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันไป แต่หลายคนอาจสับสนระหว่างสองคำนี้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจและเปรียบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญของแอสฟัลต์และบิทูเมน เพื่อให้เข้าใจและเลือกใช้ได้ถูกต้องตามความต้องการ แอสฟัลต์คืออะไร? แอสฟัลต์ (Asphalt) คือวัสดุที่ประกอบด้วยบิทูเมนเป็นส่วนประกอบหลัก โดยแอสฟัลต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างถนนส่วนใหญ่จะเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ซึ่งประกอบด้วยบิทูเมนผสมกับหินและทรายทำให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรงและทนทาน แอสฟัลต์มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก บิทูเมนคืออะไร?

Articles

การทดสอบ ความต้านทานแรงดันทะลุ (Burst Strength Test)

การทดสอบ ความต้านทานแรงดันทะลุ (Burst Strength Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความแข็งแรงของวัสดุ เมื่อได้รับแรงดันจากทุกทิศทางพร้อมกัน จนเกิดการทะลุหรือฉีกขาด วัสดุที่ผ่านการทดสอบนี้มักจะเป็น กระดาษ บอร์ด หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ หรือ ความสามารถของกระดาษ หรือบอร์ด ที่จะต้านทานแรงดันสูงสุดที่กระทำตั้งฉากกับระนาบของชิ้นทดสอบ จนทำให้ชิ้นทดสอบแยกขาดจากกัน หลักการทำงานของการทดสอบ ความต้านทานแรงดันทะลุ การทดสอบแรงดันทะลุ

เครื่อง PMI,X-MET8000,Hitachi
Articles

การตรวจสอบค่าเคมีและการทำ PMI ตามมาตรฐาน API RP 578

การทดสอบตามมาตรฐาน API RP 578 หรือ “Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping Systems” คือ มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันวัสดุของท่อและอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะผสมใน ระบบท่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ

Articles

ทำไมถึงใช้เทคโนโลยี XRF สำหรับงานวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา

เทคโนโลยี XRF เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจสอบธาตุส่วนผสมในวัสดุและมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างกลุ่มดินและหิน ไม่ว่าคุณต้องการจะคัดแยกตัวอย่างดินที่มีการปนเปื้อนหรือทดสอบตัวอย่างทางธรณีวิทยา XRF ช่วยให้คุณได้ผลวิเคราะห์รวดเร็วที่ระดับความเชื่อมั่นสูง ทำไมถึงใช้เทคโนโลยี XRF สำหรับงานวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา เทคโนโลยี XRF เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจสอบธาตุส่วนผสมในวัสดุและมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างกลุ่มดินและหิน ไม่ว่าคุณต้องการจะคัดแยกตัวอย่างดินที่มีการปนเปื้อนหรือทดสอบตัวอย่างทางธรณีวิทยา XRF ช่วยให้คุณได้ผลวิเคราะห์รวดเร็วที่ระดับความเชื่อมั่นสูง โดยทาง CH นั้นเป็นตัวแทนจำหน่าย Hitachi X-MET8000

Carbon Credit
Activities, Articles

การคำนวณ Carbon Credit จากการใช้ SAF (Sustainable Aviation Fuel)

สืบเนื่องจากบทความก่อน ที่กล่าวถึง SAF (Sustainable Aviation Fuel) ว่ามีความสำคัญต่อ Net Zero และนโยบายด้านพลังงานที่ยังยืนอย่างไรนั้น บทความนี้จะกล่าวถึง การคำนวณ Carbon Credit จากการใช้ SAF ตามโครงการ CORSIA (Carbon Offsetting

Articles

ปัญหาของกล่องกระดาษที่ส่งผลให้เกิดการเคลม

โรงงานผลิตกล่องนั้น ก็มักจะเจอ ปัญหาของกล่องกระดาษ ในการเคลมสินค้ามากมาย เช่น น้ำหนักกระดาษไม่ได้มาตรฐาน กล่องมีความชื้นสูงเกินไป   หรือแม้แต่ความแข็ง หรือความนิ่มของกล่อง ปัญหาการ ขึ้นรูปกล่อง ซึ่ง ปัญหาที่ทำให้เกิดการเคลมกล่องที่จะพูดถึงในครั้งนี้หลักๆก็คือ ปัญหาการนำกล่องไปขึ้นเครื่อง Auto Packaging Machine แล้วเกิด Defect หรือปัญหาในการผลิต

Articles

การทดสอบความหนา ของวัสดุ (Thickness of Material)

การทดสอบความหนา (Thickness) ของวัสดุ (Material) พวกวัสดุลักษณะแบบแผ่น (Sheet Material) เช่น กระดาษ กล่องลูกฟูก ทิชชู่ พลาสติกฟิล์ม ผ้า Nonwoven และอื่นๆ สามารถใช้ เครื่องวัดความหนา เพื่อทำการทดสอบความหนาของวัสดุได้ การทดสอบความหนา ของกระดาษ

Articles

เครื่อง Spark Spectrometer สำหรับงานวิเคราะห์อลูมิเนียม

เครื่อง Spark Spectrometer สำหรับงานวิเคราะห์อลูมิเนียม ถูกใช้งานใน หลายอุตสาหกรรม เช่น ก่อสร้าง, การขนส่ง, และอาหาร เนื่องจาก Alloy ของอลูมิเนียมนำไปทำเป็นวัสดุชนิดต่างๆ ได้หลากหลาย และด้วยน้ำหนักที่เบา จึงเหมาะมากๆกับ อุตสาหกรรมที่ การลดน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ในการผลิต เป็นเรื่องสำคัญเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์

Articles

Pulp หรือ เยื่อ คืออะไร??

Pulp หรือ เยื่อ นั้นก็คือ องค์ประกอบที่มาจากไม้ (wood) หรือ Lignocellulose material (cellulose + lignin) แล้วนำมาทำให้แยกจากกันด้วยวิธี ทางกล (Mechanical Pulp) หรือทางเคมี (Chemical Pulp) เพื่อให้ได้เส้นใย

Scroll to Top