News

News

Viscosity – เครื่องวัดความหนืด คืออะไร

เครื่องวัดความหนืด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหนืดของของเหลว การวัดความหนืด คือ การวัดความต้านทานการไหลของของเหลว  เครื่องวัดความหนืดชนิดต่างๆ ถูกนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับของเหลวที่วัดและความแม่นยำที่ต้องการ น้ำมันกับความหนืด ความหนืดคืออะไร ความหนืด คือ ความเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในของไหล แรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของของไหลนี้ เรียกว่า “แรงหนืด (Viscous Force)” จะเห็นได้ว่าของไหลที่มีความหนืดมากจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าของไหลที่มีความหนืดน้อย ความหนืด

น้ำมันหล่อลื่น
News

น้ำมันหล่อลื่นควรมีคุณสมบัติอย่างไร? ก่อนการใช้งาน

การดูแลรักษารถยนต์นั้น ไม่เพียงแต่ต้องเปลี่ยนยางหรือแบตเตอรี่เท่านั้น ยังต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่าง ๆ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งานอีกด้วย เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำยาหล่อเย็นและน้ำหม้อน้ำ และน้ำยาฉีดกระจก รู้หรือไม่? น้ำมันหล่อลื่นควรมีคุณสมบัติอย่างไรก่อนการถูกนำมาใช้งาน?? ของเหลวแต่ละชนิดดังที่ได้กล่าวมานี้ จำเป็นต้องมีความหนืดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของเครื่องยนต์ ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ด้วย โดยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงของเหลวที่เป็นน้ำมันหล่อลื่นเป็นหลักว่าควรมีลักษณะและคุณภาพการใช้งานอย่างไร น้ำมันหล่อลื่น

รถ Electric Vehicle (EV)
News

อุตสาหกรรมรถ Electric Vehicle (EV) ขับเคลื่อนความต้องการโลหะ

อุตสาหกรรมรถ EV ขับเคลื่อนความต้องการโลหะ เมื่อก่อนรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของความฝันในอนาคต จนวันนี้ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลกหลายราย มีรถ EV อย่างน้อย  1 โมเดล ในตลาด และผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลาย กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนารถ EV นักวิเคราะห์ พากันคาดการณ์ว่า

News

Bitumen for Road Construction

– – – ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นถนน – – – ถนนที่รถราวิ่งอยู่นั้น ทำมาจากวัสดุหลัก คือ ยางมะตอย (Bitumen) แต่เกิดจากกปูลาดหลายชั้น แต่ละชั้นมีคุณสมบัติของยางมะตอยที่แตกต่างกัน เช่นชั้นรองพื้นอยู่ล่างสุด ไว้สำหรับกันน้ำจากบนถนนซึมผ่านไปในดิน ชั้นกลางมีคุณสมบัติในการประสานและยืดหยุ่น อาจมีชั้นย่อยๆหลายๆชั้น และบนสุดจะถูกเคลือบด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษเพื่อเคลือบผิวถนน แล้วยางมะตอยมาจากไหน?

Articles, News

Sustainable Aviation Fuel (SAF)

Sustainable Aviation Fuel (SAF) หรือ เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน คือ เชื้อเพลิงที่ผลิตจากแหล่ง (resource) ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเชื้อเพลิงการบินทั่วไป (เชื้อเพลิงฟอสซิล)  สามารถผลิตได้จากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ชีวมวล เช่น พืชที่ใช้ในการผลิตพลังงาน ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking

Articles, News

Renewable Energy (Diesel)

Renewable Energy คือ ?? พลังงาน (Energy) เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งบนโลก โดยเฉพาะมนุษย์หากขาดพลังงานไปแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะ พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar energy) พลังงานจากน้ำ (Hydropower) และพลังงานลม (Wind energy)  ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตผ่านช่วงกาลเวลา จึงมีการนำถ่านหิน น้ำมัน

Articles, News

น้ำมันเครื่องบิน จากสาหร่าย

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ในสาหร่ายมีน้ำมันอยู่ข้างในเซลล์ของสาหร่ายมากมาย หากนำ สาหร่าย ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะพบว่ามี “ไขมัน” อยู่ ดังนั้น จึงสามารถนำสาหร่ายมาเพื่อแยกน้ำมันออก เป็น “น้ำมันสาหร่าย” เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถทดแทนพลังงานฟอสซิล ซึ่งปัจจุบันประเทศญี่ปุ่น ได้มีการวิจัยแปรรูปสาหร่ายเป็น น้ำมันเครื่องบิน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

Articles, News

ผลกระทบ ขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

สถานการณ์ปัจจุบัน จากสงครามใน ยูเครน ระหว่างความ ขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ในมุมมอง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนและเกิดเป็นปัญหาอย่างรวดเร็วนั่นคือปัญหาของ ราคาน้ำมัน รัฐเซีย – ยูเครน ความขัดแย้ง ส่งผลต่อราคาน้ำมัน รัสเซีย – ยูเครน ปัจจัยปัญหาระหว่าง ขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทำให้ราคาน้ำมัน

News

การทำ Process Equipment Mapping ด้วยเครื่อง X-MET8000

  สิ่งปนเปื้อน ที่พบในอาหาร ยา หรือของเล่นเด็ก กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่มันสร้างความปวดหัว อย่างมากให้กับบริษัทผู้ผลิต หนึ่งในปัญหานั้นคือการระบุ ว่าสิ่งปนเปื้อนนั้นมาจากไหน หรือ เกิดมาจากการเคลม ที่ไม่ถูกต้อง การทำแผนที่ ของอุปกรณ์ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต (Process Equipment Mapping) ด้วยเครื่องวิเคราะห์

Scroll to Top