Search
Close this search box.
อาหาร

ความปลอดภัยด้านอาหาร XRF

เครื่องวิเคราะห์ XRF กับ ความปลอดภัยด้านอาหาร

ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นสิ่งสำคัญ ต่อการ ดำรงชีวิต องค์การ สหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ประกาศ ให้ วันที่ 7 มิ.ย.ของ ทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยอาหารโลก” (World Food Safety Day) โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ กระตุ้น ให้ ประเทศ สมาชิก ให้ ความสำคัญ ในการ ปรับปรุง ความปลอดภัยด้านอาหาร และ ยกระดับ คุณภาพ การบริโภค อาหาร และ มาตรฐานการ ครองชีพ ของประชากรโลก ให้ดีขึ้น

ความปลอดภัยด้านอาหาร
ความปลอดภัยทางด้านอาหารสำคัญ อาหารนำมาสู่สิ่งปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย

จากข้อมูล จาก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ทั่วโลก มีผู้ป่วยด้วย โรคที่มีสาเหตุจากอาหารประมาณ 600 ล้านคน/ปี และเสียชีวิต 420,000 คน/ปี ขณะที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีคนล้มป่วยด้วยสาเหตุจากอาหาร 275 ล้านคน/ปี โดยที่ผู้ป่วยเหล่านี้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ทำให้สูญเสียรายได้ ซึ่งข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยเรารวมอยู่ด้วย เมื่อผู้บริโภคได้รับ อาหารปนเปื้อนเหล่านี้ เข้าสู่ร่างกาย จึงทำให้เจ็บป่วย หรือ อาจเสียชีวิตได้ กลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และกระทบต่อเนื่องไปสู่ ภาคเศรษฐกิจ และสังคม

เป็นเวลากว่า 45 ปีแล้วที่ Hitachi ได้ผลิตเครื่องวิเคราห์ XRF (X-Ray fluorescence) ที่ช่วยให้หลายธุรกิจทั่วโลกสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดทางด้าน มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร สารอาหาร และคุณภาพอาหาร XRF เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ ที่ถูกใช้มานานหลายปี เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ ในวัสดุที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงอาหาร และผลิตผลทางการเกษตร XRF สามารถธาตุได้ตั้งแต่ โซเดียม (Na) ถึง ยูเรเนรียม (U) ในปริมาณตั้งแต่ระดับ ppm จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์สูงๆ ในตัวอย่างพวก ของแข็ง ของเหลว และฝุ่นผง

 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง การประยุกต์ใช้เครื่องวิเคราะห์ XRF ของ Hitachi ช่วยใน ความปลอดภัยด้านอาหาร

 

ปริมาณเกลือในอาหาร

รัฐบาลหลายประเทศ มีกฎระเบียบที่เข้มงวด เพื่อลดปริมาณเกลือในอาหาร ในอดีตปริมาณเกลือในอาหารจะถูกวัดในห้องปฎิบัติการโดยการไทเทรต ด้วยสารซิลเวอร์ไนเตรต ภายหลังจึงมีการประยุกต์ใช้เครื่อง XRF แบบตั้งโต๊ะ มาตรวจสอบปริมาณเกลือแทน เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการไปใช้งาน ในสภาพแวดล้อมการผลิตอาหารจริงๆ  เครื่อง Hitachi รุ่น LAB-X ให้ความแม่นยำ และรวดเร็วพอที่จะทำให้การผลิตดำเนิต่อไปโดยไม่สะดุด โดยเครื่องสามารถตรวจจับ ปริมาณคลอรีนที่มาจากเกลือได้อย่างแม่นยำ และคำนวณกลับไปเป็นปริมาณเกลือ

 

นมผง

ในแต่ละปีมี การผลิตนมผงทั่วโลก มากกว่า 8 ล้านตัน สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมากมาย เช่น นมผงสำหรับทารก อาหารเสริม และอื่นๆ  เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน การควบคุมปริมาณส่วนผสมของนมผงเป็นเรื่องสำคัญ โดยปกติการวิเคราะห์นมผงจะส่งไปทดสอบ ในห้องปฎิบัติการโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ ICP ซึ่งมีต้นทุนสูงและใช้เวลานานในการเตียมสารเคมีเพื่อทดสอบ และยังต้องอาศัยทักษะที่สูงของผู้ทำการวิเคราะห์  ต่อมาจึงมีการประยุกต์ใช้เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพา (Handheld XRF) เครื่อง Hitachi รุ่น X-MET8000 สามารถวัดปริมาณ P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, และ Zn ในนมผงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

X-Met8000 เครื่องวิเคราะห์เกรดโลหะ
X-Met8000 เครื่องวิเคราะห์เกรดโลหะ

สามารถติดต่อ บริษัท Chemical House & Lab Instrument หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-1844000

อีเมล: ppsales@chemihouse.com

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top