Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

  • On 13/11/2020
  • Hand Held XRF, Hitachi, RoHS, X-MET8000, XRF, มาตรฐานสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมโลหะ

RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

เราเคยสังเกตมั้ยว่าเวลาซื้อสินค้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นสัญลักษณ์ที่เขียนคำว่า “RoHS Compliant” โดย RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้นซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยสังเกตเวลาเลือกดูสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือใน เอกสารที่รวบรวมข้อมูล คุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ชิ้นนั้น (Datasheet) ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะเห็นสัญลักษณ์วงกลม ที่มีตัวอักษร “Pb” แล้วคาดด้วยเส้นเฉียง หรือมีเขียนคำว่า “RoHS Compliant” หรือจะเขียนว่า “Pb-Free”, “Green”

RoHS มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

RoHS มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันตามข้อกำหนด EU 2015/863 (RoHS 3) ของสหภาพยุโรปซึ่งมีการบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2019 จำกัดปริมาณสารอันตรายไว้ 10 ชนิด ดังนี้

1.Cadmium (Cd): < 100 ppm

X-Met8000 เครื่องวิเคราะห์เกรดโลหะ

X-Met8000 เครื่องวิเคราะห์เกรดโลหะ

2.Lead (Pb): < 1000 ppm

3.Mercury (Hg): < 1000 ppm

4.Hexavalent Chromium: (Cr VI) < 1000 ppm

5.Polybrominated Biphenyls (PBB): < 1000 ppm

6.Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE): < 1000 ppm

7.Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): < 1000 ppm

8.Benzyl butyl phthalate (BBP): < 1000 ppm

9.Dibutyl phthalate (DBP): < 1000 ppm

10.Diisobutyl phthalate (DIBP): < 1000 ppm

แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับอุปกรณ์บางอย่าง ที่ยังไม่สามารถใช้สารอื่นมาทดแทนได้ หรือสารที่ใช้ทดแทน มีอันตรายมากกว่า เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ ตะกั่วในเหล็กอัลลอย นอกจากนี้ เครื่องมือด้านการแพทย์ และการทหาร ก็อยู่ในข้อยกเว้น

ซึ่งนอกจากสหภาพยุโรปแล้ว ประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ก็เริ่มที่จะกำหนดข้อบังคับในลักษณะนี้เช่นกัน ดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้ออกแบบหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายดังกล่าวก็ควรจะเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดนี้ให้มากขึ้น

บริษัทเคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็ปอินสทรูเม้นท์จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่อง XRF แบบพกพา ยี่ห้อ Hitachi สำหรับการวิเคราะห์ RoHS สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 088-809-0604 หรือ Email: ppsales@chemihouse.com

35,782 total views, 4 views today

 2