Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

เครื่อง Spark Spectrometer สำหรับงานวิเคราะห์อลูมิเนียม

  • On 27/08/2021
  • Alloy, Aluminum casting, Hitachi, OE720, OE750, OES, Spark Spectrometer, งานหล่ออลูมิเนียม, พลวง, ฟอสฟอรัส

ทำไม OE720 เครื่อง Spark Spectrometer สำหรับงานวิเคราะห์อลูมีเนียม ของ Hitachi จึงเป็นหนึ่งใน เครื่องวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับงานอลูมิเนียม มากที่สุด?

อลูมิเนียม ถูกใช้งานใน หลายอุตสาหกรรม เช่น ก่อสร้าง, การขนส่ง, และอาหาร เนื่องจาก Alloy ของอลูมิเนียมนำไปทำเป็นวัสดุชนิดต่างๆ ได้หลากหลาย และด้วยน้ำหนักที่เบา จึงเหมาะมากๆกับ อุตสาหกรรมที่ การลดน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ในการผลิต เป็นเรื่องสำคัญเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และ อากาศยาน

งานหล่ออลูมิเนียม (Aluminum Casting) มีความซับซ้อน การควบคุมปริมาณธาตุองค์ประกอบ ในน้ำโลหะมีความสำคัญมาก ถ้าต้องการให้ วัสดุที่หล่อออกมามี คุณสมบัติตามที่ต้องการ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุดในการควบคุมคุณภาพน้ำโลหะ คือการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Spark Spectrometer หรือ Optical Emission Spectrometer (OES) อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเครื่อง Spectrometer ทุกเครื่องจะมี ประสิทธิภาพและความสามารถเท่ากัน เราจึงจำเป็นที่ต้องพิจารณาเลือกเครื่อง ที่มีความเหมาะสมที่สุดกับการใช้งาน เนื่องจากมีธาตุบางตัวในอลูมิเนียม ที่จำเป็นต้องควบคุมปริมาณที่ต่ำมากๆ ซึ่งเครื่อง OES บางเครื่องอาจจะ ไม่สามารถตรวจพบได้

OE720 เครื่อง Spark Spectrometer รุ่นใหม่ล่าสุด ของ Hitachi ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง ทำให้การวิเคราะห์ธาตุส่วนผสมบางตัว ในอลูมิเนียม ที่มีปริมาณน้อยมากๆ เช่น ฟอสฟอรัส (P) และ พลวง (Sb) สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่อง OE720

การหล่ออลูมิเนียม

ความสามารถในการตรวจวัด (Detection Limits) ของเครื่อง OE720 สำหรับธาตุที่สำคัญๆ ในการควบคุมงานหล่ออลูมิเนียม

ด้วยการออกแบบใหม่ ของระบบ Optic ภายในตัวเครื่อง ทำให้ OE720 ให้ความละเอียด ในการวิเคราะห์สัญญาณที่สูง และตัวรับสัญญาณ ที่ใช้เทคโนโลยี CMOS ทำให้สามารถวิเคราะห์ธาตุ จำนวนมากได้ที่ปริมาณต่ำๆ โดย OE720 สามารถวิเคราะห์ธาตุ ฟอสฟอรัส (P) ในงาน อลูมิเนียม-ซิลิกอน อัลลอย ที่ปริมาณต่ำระดับ 20 ppm ได้ รวมถึงสามารถ วิเคราะห์ปริมาณ ธาตุ Bi, Ca, Sr, และ Na เพื่อใช้ในควบคุม การปรับโครงสร้างทางโลหะวิทยาให้เหมาะสม

ตารางแสดงประสิทธิภาพของ OE720 สำหรับธาตุสำคัญๆในอลูมิเนียม

จุดเด่นของเครื่อง OE720 ที่ทำให้ประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น

เครื่อง OE720 เป็นหนึ่งในสองรุ่นของ Hitachi โมเดล OE Series คือ OE750 และ OE720 โดยทั้ง 2 รุ่นให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สูงทั้งคู่ ครอบคลุมช่วงธาตุ ทั้งหมดในโลหะ โดยความแตกต่างคือ OE720 สามารถวิเคราะห์ธาตุทุกตัว ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นก๊าซได้ ซึ่งไม่จำเป็น สำหรับงานอลูมิเนียม ขณะที่ OE750 เพิ่มความสามารถใน การวิเคราะห์ธาตุ ในกลุ่มก๊าซได้ด้วย โดยทั่ง 2 รุ่นมีจุดเด่นทางด้านนวัตรกรรมดังนี้

  • สามารถวิเคราะห์ครอบคลุมธาตุในช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง โดย OE720 ครอบคลุมช่วง 174-670 นาโนเมตร และ OE750 ครอบคลุมช่วง 119-670 นาโนเมตร และเครื่องทั้ง 2 รุ่นยังสามารถขยายช่วงการวิเคราะห์ธาตุถึงช่วง 766 นาโนเมตร
  • การออกแบบใหม่ของระบบ Optic และ ตัวรับสัญญาณแบบ CMOS ทำให้ความละเอียดในการวิเคราะห์ธาตุในช่วงความยาวคลื่นต่างๆดีขึ้นอย่างมาก สามารถวัดธาตุที่ระดับปริมาณต่ำๆได้ดี
  • การออกแบบ Spark Stand ใหม่ และใช้ปั๊มควบคุม ระบบแรงดันปานกลาง (Mid-Pressure System) ทำให้เครื่องมีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น ลดความถี่ใน การการซ่อมบำรุงลง ทำให้ใช้งานเครื่องต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการใช้ ก๊าซอาร์กอนในการวิเคราะห์ลง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลงครึ่งหนึ่ง ทำให้ต้นทุนการใช้งานเครื่องโดยรวมลดลง

OE720 เครื่อง Spark Spectrometer

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท Chemical House & Lab Instrument

โทร: 02-1844000

อีเมล: ppsales@chemihouse.com

หรือ Add line มาที่ QC Code ด้านล่าง

10,346 total views, 8 views today