News

Bitumen for Road Construction

– – – ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นถนน – – – ถนนที่รถราวิ่งอยู่นั้น ทำมาจากวัสดุหลัก คือ ยางมะตอย (Bitumen) แต่เกิดจากกปูลาดหลายชั้น แต่ละชั้นมีคุณสมบัติของยางมะตอยที่แตกต่างกัน เช่นชั้นรองพื้นอยู่ล่างสุด ไว้สำหรับกันน้ำจากบนถนนซึมผ่านไปในดิน ชั้นกลางมีคุณสมบัติในการประสานและยืดหยุ่น อาจมีชั้นย่อยๆหลายๆชั้น และบนสุดจะถูกเคลือบด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษเพื่อเคลือบผิวถนน แล้วยางมะตอยมาจากไหน? […]