Articles

เครื่องวัดความชื้นกระดาษ

ในการ วัดความชื้นกระดาษ นั้นจะวัดโดยใช้ เครื่องวัดความชื้นกระดาษ ซึ่งการวัดความชื้นจะรวมไปถึง เยื่อ (Pulp) กระดาษ (Paper) และ เศษกระดาษ (Waste Paper) เหตุผลที่ต้องมีการวัดความชื้นในกระดาษ ทำไมเราถึงต้องมีการวัดความชื้น? อย่างแรกคือ เรื่องการซื้อขาย เพราะในการซื้อขายพวกกระดาษนั้นจะใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ในการซื้อ ขาย หรือ […]