ความหนา

Articles

การทดสอบความหนา ของวัสดุ (Thickness of Material)

การทดสอบความหนา (Thickness) ของวัสดุ (Material) พวกวัสดุลักษณะแบบแผ่น (Sheet Material) เช่น กระดาษ กล่องลูกฟูก ทิชชู่ พลาสติกฟิล์ม ผ้า Nonwoven และอื่นๆ สามารถใช้ เครื่องวัดความหนา เพื่อทำการทดสอบความหนาของวัสดุได้ การทดสอบความหนา ของกระดาษ […]

Articles

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

คุณสมบัติ ของบรรจุภัณฑ์กระดาษ กระดาษ เป็นวัสดุประเภทหนึ่ง ที่ผ่าน ขั้นตอนการผลิต ที่ซับซ้อน และผ่านการทดสอบคุณสมบัติมากมาย เพื่อที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการนำกระดาษ ไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีการทดสอบ คุณสมบัติของกล่องกระดาษ หรือภาชนะกระดาษ ในการผลิตกระดาษออกมาแต่ละครั้งนั้นจำเป็นต้องมีการทดสอบ คุณสมบัติของกระดาษ ทั้งในด้านของสมบัติทางกายภาพ  (Physical properties)และสมบัติทางเคมี (Chemical properties)

Scroll to Top