ความแข็งแรงของกล่อง

Articles

ความแข็งแรงของ บรรจุภัณฑ์กล่อง

ความแข็งแรงของ บรรจุภัณฑ์กล่อง นั้น มีการทดสอบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือการนำกล่องไปใช้งาน ว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบความแข็งแรงในด้านไหนบ้าง ซึ่งหลักๆ จะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ การทดสอบคุณสมบัติของกระดาษลูกฟูก (Corrugated board) และ การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation) การทดสอบคุณสมบัติของกระดาษลูกฟูก 1 น้ำหนักมาตรฐาน (Basis […]

Articles

การทดสอบความแข็งแรงบรรจุภัณฑ์กล่อง

ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง จะต้องมี การทดสอบความแข็งแรง หรือคุณสมบัติ ตั้งแต่กระดาษ ก่อนนำมาทำลอน ทดสอบกล่อง รวมไปถึงการทดสอบบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการขนส่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า การที่กล่องที่เราจะนำไปบรรจุสินค้า นั้นจำเป็นต้องมีความแข็งแรงในแต่ละด้าน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ การนำกล่องไปใช้ ว่านำไปบรรจุผลิตภัณฑ์อะไร เช่น หากนำกล่องไปบรรจุพวกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอร์ หรือขวดแก้ว ก็ต้องการมีทดสอบด้านการขนส่งเพิ่มเข้ามา การทดสอบคุณสมบัติของกระดาษลูกฟูก  (Corrugated

Scroll to Top