สิ่งแวดล้อม

Articles

RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

เราเคยสังเกตมั้ยว่าเวลาซื้อสินค้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นสัญลักษณ์ที่เขียนคำว่า “RoHS Compliant” โดยย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้นซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น […]

Scrap เศษโลหะ,เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบพกพา,XRF,XRF Analyzer,รีไซเคิลโลหะ
Articles

รีไซเคิลโลหะ

กระแสที่มาแรง สำหรับตลาดรีไซเคิลโลหะ ความต้องการ เศษโลหะ เช่น เหล็กกล้า (Steel), อลูมิเนียม (Aluminum), และ โลหะมีค่า (Precious Metals) ถูกคาดการณ์ ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น อย่างมีนัย และ ตลาด รีไซเคิลโลหะ ทั่วโลก

News

มาตรฐานน้ำมันยูโร 5

น้ำมันยูโร 5 คําว่า ยูโร มาจากคําว่า ยุโรป ซึ่งในที่นีหมายถึงกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป โดยกลุ่มประเทศเหล่านีได้ ได้มีการวางกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สําหรับในด้านการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งนั้น ได้มีการกําหนดมาตรฐานไอเสียสําหรับยานพาหนะ ควบคู่กับมาตรฐานของเชื้อเพลิง โดยมาตรฐานเชื้อเพลิงที่ได้กําหนดไว้นั้น ได้มีการพัฒนาให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ในประเทศไทยนั้นโรงกลั่นจะสามารทำได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2023 โดยในปัจจุบันนี้บางโรงกลั่นสามารถผลิตน้ำมันบางส่วนได้มาตรฐานยูโร

Scroll to Top