Articles

RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

เราเคยสังเกตมั้ยว่าเวลาซื้อสินค้าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นสัญลักษณ์ที่เขียนคำว่า “RoHS Compliant” โดยย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้นซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น […]