เรือคอนเทนเนอร์,น้ำมันเขียว,เรือขนส่ง,เรือเดินสมุทร
News

น้ำมันเขียว กับเรือทางทะเล

โครงการควบคุมกำกับ และ ติดตามการส่งออกน้ำมัน ออกนอกราชอาณาจักร ทางทะเล กรมสรรพสามิต ได้มีการประชุม โดยให้เรือประมง ติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ AIS  โดยชี้แจง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และ แนวทางการติดตั้ง ระบบ AIS ในเรือประมง […]