โบรอน ,Boron,เหล็กกล้า
News

ผลกระทบของ โบรอน (Boron) ในเหล็กกล้าผสมคาร์บอน

ผลกระทบของธาตุ Boron ใน Carbon Steel โบรอน (Boron) เป็นหนึ่งในธาตุเบาบนตารางธาตุ มีเลขอะตอมเท่ากับ 5 มีสัญลักษณ์เป็นตัว B จัดเป็นธาตุกึ่งโลหะ หมายความว่ามีสมบัติทั้งของโลหะและอโลหะ พบได้ในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโบเรตในหิน ดิน และน้ำ เป็นธาตุที่มีประโยชน์หลากหลายและมีความสำคัญทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม […]