Articles

พลังงานชีวมวลคืออะไร (Biomass Energy)

ปัจจุบันในประเทศไทย เราเริ่มหันไปสนใจเกี่ยวกับ พลังงานชีวมวล ( Biomass Energy) เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยของเราเป็นประเทศด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตรทำให้มีเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มาก (Agricultural residue) จึงนำเศษเหลือพวกนี้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) เรามารู้จักพลังงานแต่ละประเภทกันก่อน พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน […]