ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล,biodiesel,พลังงานทางเลือก
News, ไม่มีหมวดหมู่

ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นพลังงานทดแทน จริงหรือ?

ไบโอดีเซล เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก ที่จะใช้ทดแทนเชื้อเพลิงดีเซล  ซึ่งผลิตได้จากทรัพยากรหมุนเวียนจากธรรมชาติ และมีคุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม   ไบโอดีเซล (Biodiesel)  คือ? ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตได้จากชีวภาพ จากน้ำมันพืช เช่น ทานตะวัน ถั่วเหลือง สบู่ดำ มะพร้าว อื่น ๆ […]

News

Cold Filter Plugging Point

Cold Filter Plugging Point คืออะไร? Cold Filter Plugging Point คือ จุดอุดตันไส้กรองที่อุณหภูมิต่ำ กล่าวคืออุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันไม่สามารถถูกสูบผ่านไส้กรองของเครื่องยนต์ได้ Cold Filter Plugging Point สำคัญอย่างไร? น้ำมันดีเซลสามารถเป็นไขหรือแข็งตัวได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิต่ำ เมื่อใช้ในเครื่องยนต์หรือยานพาหนะ จึงทำให้เกิดปัญหาไขหรือผลึกของน้ำมันที่เย็นตัวนี้ไปอุดตันไส้กรองได้

Scroll to Top