น้ำมันไฮดรอลิค, Hydraulic Oil
News

น้ำมันไฮดรอลิค คืออะไรนะ??

น้ำมันไฮดรอลิค คืออะไร? หลายๆคนคงจะทราบเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค กันบ้างแล้ว แล้วในการขับเคลื่อนระบบนี้ใช้อะไรเป็นแรงนะ?    ระบบไฮดรอลิคจะต้องใช้น้ำมันประเภทเดียวกันกับระบบเพื่อที่ขับเคลื่อนระบบให้ทำงานได้ แน่นอนว่า จะต้องเป็น น้ำมันไฮดรอลิค นั่นเอง ซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้กับแรงดันสูง ๆ เพื่อส่งถ่ายกำลัง จากของไหล ไปเป็นกำลังงาน โดยถ่ายทอดพลังงาน จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อ […]