ป้ายกำกับ: bacteria in oil

  • Bacteria in Oil

    Bacteria in Oil

    แบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์โตในน้ำมันได้ด้วยหรือ? เก็บน…