เครื่องกลั่น Optidist,optidist basic maintenance
News, ไม่มีหมวดหมู่

การบำรุงรักษาเครื่องกลั่น Optidist (Distillation Basic Maintenance)

ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเข้าถึงไซต์งานลูกค้าอาจมีข้อจำกัดมากขึ้น ทางบริษัท Chemical House & Lab Instruments จึงขอนำวีดีโอการบำรุงรักษาเบื้องต้นของ เครื่องกลั่น Optidist ยี่ห้อ PAC มาให้ลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบของท่าน การบำรุงรักษา เครื่องกลั่น Optidist สามารถทำได้โดย ขั้นตอนต่อไปนี้ […]