ไบโอดีเซล,biodiesel,พลังงานทางเลือก
News, ไม่มีหมวดหมู่

ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นพลังงานทดแทน จริงหรือ?

ไบโอดีเซล เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก ที่จะใช้ทดแทนเชื้อเพลิงดีเซล  ซึ่งผลิตได้จากทรัพยากรหมุนเวียนจากธรรมชาติ และมีคุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม   ไบโอดีเซล (Biodiesel)  คือ? ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตได้จากชีวภาพ จากน้ำมันพืช เช่น ทานตะวัน ถั่วเหลือง สบู่ดำ มะพร้าว อื่น ๆ […]