ECT

Articles

ความแตกต่างในการทดสอบ ECT ระหว่าง ISO และ TAPPI

การทดสอบคุณภาพ หรือคุณสมบัติของกล่องนั้น มีการทดสอบที่หลากหลาย ซึ่งจะอ้างอิงตามมาตรฐานสากลคือ ISO และ TAPPI ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ในแต่ละการทดสอบของ ทั้งสองมาตรฐานนั้น จะไม่ค่อยมีข้อแตกต่างกันเท่าไร แต่ในการทดสอบ ECT หรือ Edgewise Crush Resistance เมื่อเราเปรียบเทียบ ระหว่างการทดสอบตามมาตรฐาน ISO […]

Articles

การทดสอบ Crush Tester

การทดสอบความต้านทานต่อแรงกดในทิศทางต่างๆ ของกระดาษและบอร์ด สามารถทดสอบด้วย เครื่องมือวัด ที่เรียกว่า Crush Tester ซึ่งจะทำหน้าที่ในการกด และอ่านค่าแรงสูงสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถต้านทานแรงกดได้ แต่สิ่งที่จะแตกต่างในการทดสอบแต่ละทิศทางนั้น จะขึ้นกับการเตรียมตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างและอุปกรณ์ในการทดสอบ จุดประสงค์ของการทดสอบแรงกด ในการทดสอบ Crush นั้น จุดประสงค์เพื่อ ดูว่าตัวอย่างของเรานั้น มีความแข็งแรง

Articles

การทดสอบความต้านทานต่อแรงกดทับ ในทิศทางต่างๆ

การทดสอบความต้านทานต่อแรงกดทับ ในทิศทางต่างๆของ กระดาษ และบอร์ดนั้น สามารทดสอบได้ด้วยเครื่อง Crush Tester ซึ่งจะทำหน้าที่ในการกดทับ แล้วอ่านค่าแรงที่สามารถต้านทานได้ แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันในการทดสอบในแต่ละรูปแบบนั้น จะขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมตัวอย่าง และอุปกรณ์ในการทดสอบ ความต้านทานต่อแรงกดในทิศทางต่างๆนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความสามารถในการรับน้ำหนักการซ้อนทับของกล่อง ว่ารองรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหน หรือถ้าเป็นการทดสอบโดยตรง ก็จะเป็นการใช้เครื่อง Box Compression Tester

Scroll to Top