EV

รถ Electric Vehicle (EV)
News

อุตสาหกรรมรถ Electric Vehicle (EV) ขับเคลื่อนความต้องการโลหะ

อุตสาหกรรมรถ EV ขับเคลื่อนความต้องการโลหะ เมื่อก่อนรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของความฝันในอนาคต จนวันนี้ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลกหลายราย มีรถ EV อย่างน้อย  1 โมเดล ในตลาด และผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลาย กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนารถ EV นักวิเคราะห์ พากันคาดการณ์ว่า […]

Articles

การหล่อลื่นในยานยนต์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นทางเลือกมีมาแรงทั้งในกลุ่มผู้บริโภค และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทย การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแบบไฮบริด หรือยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมากมาย ทั้งในแง่ของกระบวนการผลิต การออกแบบ รูปแบบการขับขี่ การเติมเชื้อเพลิง และยังรวมไปถึงการออกแบบ การหล่อลื่นในยานยนต์ไฟฟ้า อีกด้วย   โดยปกติแล้ว เครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine)

Scroll to Top