เครื่องทดสอบไนโตรเจน (N) และซัลเฟอร์ (S) ล่าสุดจาก Antek by PAC

เปิดตัวเครื่องทดสอบไนโตรเจน (N) และซัลเฟอร์ (S) รุ่นล่าสุดจาก Antek by PAC “ElemeNtS Horizontal

 

ElemeNtS Horizontal  เป็นเครื่องทดสอบหาค่ากำมะถันหรือซัลเฟอร์ และไนโตรเจน (Total Sulfur & Total Nitrogen Analyzer) โดยการป้อนตัวอย่างด้วย Boat Inlet ทำให้สามารถทดสอบตัวอย่างได้ตั้งแต่ตัวอย่างที่เป็นของเหลว ไปจนถึงตัวอย่างที่เป็นของแข็ง

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Accura ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมสภาวะในการป้อนตัวอย่างประเภทแก๊ส และแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก่อนทำการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในเตาเผา และวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจนด้วยหลักการ Chemiluminescence (CLD) หรือวิเคราะห์หาค่าซัลเฟอร์ด้วยหลักการ Ultra Violet Fluorescence (UVF)

 

 

ทำไมต้องวิเคราะห์หาค่าซัลเฟอร์ ไนโตรเจน  ?

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในอัตราที่สูง ทำให้ชุนชนเมือง อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้มีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ ถ่านหิน  น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ

เมื่อมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีก๊าซเกิดขึ้น ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เมื่อลอยเข้าสู่บรรยากาศ จะกลายสภาพเป็นสารกรดสะสมของสารมลพิษ ที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบของสารมลพิษทางอากาศ เป็นภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จนต้องแสวงหาแนวทางเพื่อลดการปล่อยมลพิษและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมปริมาณกำมะถันหรือซัลเฟอร์ และไนโตรเจนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ElemeNtS Horizontal จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทดสอบหาปริมาณกำมะถันหรือซัลเฟอร์ และไนโตรเจนได้

สำหรับ ElemeNtS Horizontal ที่นอกจากจะให้ค่าการทดสอบที่ถูกต้องและแม่นยำแล้วนั้น ยังคง concept เดิมของเครื่อง ElemeNtS ที่ออกแบบมาให้สะดวกแก่การใช้งานของ user ด้วยข้อดีต่างๆดังนี้

> ตัวเครื่องที่มีหน้าจอ Touch Screen สำหรับดูสถานะระบบของเครื่อง หรือสั่งทดสอบผ่านหน้าเครื่อง
> Front Maintenance Door ที่สะดวกในการตรวจสอบความพร้อมของ Consumable และ Utility ที่จำเป็นก่อนทำการทดสอบ
> Boat Inlet Drive (BID) ที่ถูกพัฒนาให้มีขนาดที่เล็กลงแต่ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และมี display บอกสถานะขณะทำการทดสอบ
และอีกมากมายที่เรามั่นใจว่าเครื่องนี้จะตอบโจทย์ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน

ทั้งนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจ บริษัท Chemical House and Lab Instrument จำหน่าย และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อ หรือส่ง e-mail มาที่ ptsales@chemihouse.com