กำหนดการใช้น้ำมัน B10 เป็นเกรดน้ำมันมาตรฐานแทนน้ำมัน B7

  • On 10/09/2019
  • น้ำมัน B10, น้ำมัน B20, น้ำมัน B7, น้ำมันไบโอดีเซล

อย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบัน น้ำม้นดีเซลที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นเป็นน้ำมัน B7 กล่าวคือ มีน้ำมันไบโอดีเซล หรือ B100 7% ผสมในน้ำมันดีเซลจากโรงกลั่นปิโตรเลียม

ล่าสุดในวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เห็นชอบให้ใช้น้ำมันดีเซล B10 หรือน้ำมันที่ส่วนผสมของB100 10% เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐานของไทย แทนที่น้ำมันดีเซลB7 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนดีเซลB7และดีเซลB20 ให้กลายเป็นน้ำมันทางเลือก โดยเริ่มมีผลทันที 1 ม.ค. 2563  นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดส่วนต่างราคา ระหว่าง B20 และ B7 จาก 5 บาทต่อลิตร เป็น 3 บาทต่อลิตร และระหว่าง B10 และ B7 เป็น 2 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 นี้ โดยปัจจุบันมีผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 จำนวน 9 ราย สามารถผลิตน้ำมัน B10ได้  6,892,242 ลิตรต่อวัน และมีค่ายรถยนต์รับรองว่าใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้ประมาณ 5.2 ล้านคัน จากจำนวน 10.4 ล้านคัน หรือ 50% ของรถยนต์ดีเซลทั้งหมด (ที่มา: Energy news center)

ก่อนหน้านี้นั้นทาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มี โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น และ โครงการความร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซล และทดสอบกับรถยนต์ประสบความสำเร็จ (ที่มา: mtec.or.th)

การผสมน้ำมัน B100 ในสัดส่วนที่สูงขึ้นนั้น ส่งผลต่อคุณสมบัติของน้ำมันดีเซล อย่างเช่น Cloud Point, Cold Filter Plugging Point, Cetane Number เป็นต้น บริษัท Chemical House และบริษัท PAC มีเครื่องทดสอบน้ำมันปิโตรเลียม รวมถึงน้ำมันดีเซลทุกรูปแบบ และหลากหลายคุณสมบัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chemihouse.com/petroleum-by-industries/

 

ที่มา: http://www.energynewscenter.com/กบง-ดันดีเซลb10เป็นเกรดมา/

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

ไบโอดีเซลคุณภาพสูง

18,509 total views, 183 views today