Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

Bitumen for Road Construction

  • On 12/01/2021
  • Asphalt, Bitumen, การทดสอบ, คุณสมบัติ, ถนน, ปิโตรเลียม, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, ยางมะตอย
– – – ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นถนน – – –
ถนนที่รถราวิ่งอยู่นั้น ทำมาจากวัสดุหลัก คือ ยางมะตอย แต่เกิดจากกปูลาดหลายชั้น แต่ละชั้นมีคุณสมบัติของยางมะตอยที่แตกต่างกัน เช่นชั้นรองพื้นอยู่ล่างสุด ไว้สำหรับกันน้ำจากบนถนนซึมผ่านไปในดิน ชั้นกลางมีคุณสมบัติในการประสานและยืดหยุ่น อาจมีชั้นย่อยๆหลายๆชั้น และบนสุดจะถูกเคลือยด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษเพื่อเคลือบผิวถนน
แล้วยางมะตอยมาจากไหน?
ยางมะตอยหรือ Asphalt/Bitumen เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นส่วนที่หนักและหนืดที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการกลั่น จากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนแปรสภาพให้มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การนำไปใช้งาน ได้แก่ การประสาน การกันน้ำ และการอ่อนหรือแข็งตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ดังนั้นยางมะตอยจึงเหมาะแก่การนำไปทำถนนและเสริมโครงสร้างให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ แยกประเภทกันไป ดังนี้
1. Asphalt Cement หรือ ยางแอสฟัสต์ เป็นยางแข็ง ต้องให้ความร้อนถึงจะมีความอ่อนตัว นำไปใช้ทำถนน มีหลายเกรดแยกตามความอ่อน แข็ง
2. Asphalt Emulsion หรือยางมะตอยน้ำ เป็นการนำยางมะตอยผสมกับน้ำโดยใส่สารเคมีประเภท Emulsifier ที่ช่วยในการประสานระหว่างอนุภาคของยางมะตอยกับน้ำ เมื่อนำไปใช้งานจะให้ลักษณะพื้นผิวที่เป็นฟิล์มต่อเนื่องกัน นิยมใช้การในการเคลือบผิวถนนหรือเคลือบวัสดุ
3. Cutback Asphalt ได้จากการผสม Asphalt Cement หรือยางแอลฟัสต์กับตัวทำละลาย (Solvent) มักนำไปรองพื้นก่อนทำการปูลาดถนน เพื่อป้องกันน้ำไหลซึมลงไปในดิน
4. Polymer Modified Asphalt เป็นการผสม Asphalt Cement กับ Polymer เช่น SBS, EVA เป็นต้น ที่ออกแบบเฉพาะในโรงงานนำไปใช้ทำถนน ได้คุณสมบัติที่เหนือกว่า Asphalt Cement ปกติ เช่นการต่อต้านการบิด การเปลี่ยนรูป และมีความยืดหยุ่นมากกว่า
บริษัท Chemical House and Lab Instrument เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทดสอบ Asphalt หลากหลายคุณสมบัติ เช่น จุดวาบไฟ จุดอ่อนตัว ความหนืด การบิดตัว เป็นต้น
       
สนใจติดต่อ ptsales@chemihouse.com

6,629 total views, 4 views today