Our Locations

98 Soi Ramkhamhaeng 21(Navasri), Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok

Telephone Number

+662 184 4000

Email Address

chemicalch@chemihouse.com

ประเภทของแอลกอฮอล์และการใช้งาน

  • On 13/03/2020
  • น้ำมัน, เจลล้างมือ, เอทานอล, แอลกอฮอล์

ในขณะที่หลายๆคนกำลังเป็นกังวลกับการระบาดของเชื้อ Covid-19 แน่นอนว่าการป้องกันตัวเองนั้นสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การล้างมือด้วยสบู่ และการพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันนี้ CH จะพาไปรู้จักประเภทของแอลกอฮอล์ ประเภทไหนนะที่นำไปเป็นผสมของเจลล้างมือ ประเภทไหนที่ผสมในน้ำมัน ประเภทไหนเป็นน้ำยาล้างแผล

1. เมทานอล (Methanol) เป็นแอลกอฮอล์ที่มีจุดเดือนและจุดวาบไฟต่ำที่สุด ระเหยง่ายที่สุด ดังนั้นจึงเป็นอันตรายมาก มีข้อห้ามไม่ให้นำแอลกอฮอล์ชนิดนี้ไปผสมกับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรง เช่น สเปรย์ฉีดผม เป็นต้น ดังนั้นเราจึงพบเมทานอลได้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจใช้เป็นสารทำละลาย หรือ สารหล่อเย็น เป็นต้น

2. เอทานอล (Ethanol) ผลิตจาก การแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล และข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ำตาล (สำหรับวัตถุดิบประเภทแป้ง) กระบวนการหมักเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ และกระบวนการกลั่น รวมถึงกระบวนการแยกน้ำออก เอทานอลนี้มีจุดเดือนสูงกว่าเมทานอล มีอันตรายต่อร่างกายน้อย ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น

– เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 70 มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อราและเชื้อไวรัส แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้
– ใช้เป็นตัวทำละลายทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและทางเภสัชกรรม เช่น เป็นตัวทำละลายในยาแก้ไอ
– นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันราคาแพง โดยใช้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตรไปผสมกับน้ำมัน ถ้าผสมกับน้ำมันเบนซินจะเรียกว่า แก๊สโซฮอล์ โดยผสมในอัตราส่วน 10% บางครั้งจึงเรียกว่า น้ำมัน E-10 เนื่องจากเอทานอลมีสมบัติช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำมัน จึงทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นการลดมลพิษในอากาศ

3. ไอโซโพรพานอล (Iso-Propanol – IPA) ใช้เป็นยาล้างแผล หรือ สารละลาย สารทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ

4. บิวทานอล (Butanol) ใช้เป็นพลังงานชีวภาพ

บริษัท Chemical House and Lab Instrument จำหน่ายเครื่องทดสอบจุดวาบไฟของสารเคมีและเชื้อเพลิงต่างๆ รวมทั้งเครื่องวัดปริมาณเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซฮอล

 

สนใจติดต่อ ptsales@chemihouse.com

ที่มา: https://alcoholmtbk63.wordpress.com/about/
http://www.lannar.com/main/?page_id=53

17,582 total views, 32 views today

 1